Partos

The Spindle

Een rechtvaardige en duurzame wereld

Partos is de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking en verenigt meer dan 100 Nederlandse ngo’s. Aangesloten ontwikkelingsorganisaties variëren van Unicef tot War Child en van het Leger des Heils tot Stichting Doen. Partos zet zich in voor de belangen van al haar leden, zodat zij zo succesvol mogelijk hun doel kunnen nastreven: een rechtvaardige en duurzame wereld voor iedereen.

 

Innovatie in ontwikkelingssamenwerking

De wereld van ontwikkelingssamenwerking is voortdurend in beweging. Ontwikkelingsorganisaties moeten slim inspelen op de voortdurend veranderende omstandigheden en nieuwe kansen zien. Inzetten op innovatie is hierbij essentieel. Dat doe je niet alleen. Het bevorderen van innovatie en impact vraagt om een dialoog en samenwerking tussen innovators en ngo’s. Partos lanceerde daarom een nieuw platform: The Spindle!

 

The Spindle

Met The Spindle wil Partos innovatie binnen ontwikkelingssamenwerking aanjagen en innovators binnen en buiten Nederland met elkaar verbinden. Op het platform van The Spindle, dat in samenwerking met de 1%Club is ontwikkeld, kunnen projecten worden gelanceerd en door middel van crowdsourcing geaccelereerd.

The Spindle is het platform waar innovators elkaar kunnen vinden, projecten kunnen lanceren en hun succesvolle (of #fail) cases kunnen delen. Hierdoor kunnen de leden van Partos hun initiatieven beter delen, leren van elkaar en samenwerken aan innovatie in ontwikkelingssamenwerking.

 

Communicatie campagne

Partos en de 1%Club vroegen Limelights om te helpen met het opzetten van een communicatie campagne rondom de introductie van The Spindle. Wij maakten onder andere de campagnebeelden waarbij innovatie, samenwerking en diversiteit centraal staan. Daarnaast deden we een onderzoek naar de beeldtaal van ontwikkelingsorganisaties en selecteerden we beelden van partnerorganisaties. De beelden worden ingezet op de website en social mediakanalen van The Spindle en in een brochure gericht aan alle Partos leden.

Ook hielpen we Partos met een heldere en aansprekende animatie die uitleg geeft over The Spindle en oproept om mee te doen. Zelf een project lanceren? Ga naar www.thespindle.org en doe mee!

Limelights Communicatie Campagne voor Partos: The Spindle